• No products in the cart.

Hopa Çay Kooperatifi

S.S 08-1 Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim kurulu ; Harun Vayiç başkanlığında toplanarak kooperatifimizin 2020-2021 Yıllarının  Mali genel kurul ve toplantısı31 -07-2021 Cumartesi günü saat 10:00’da Hopa Ticaret Odası Atatürk Konferans Salonunda aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılmasına, çoğunluğun sağlanamaması durumun da, ikinci toplantının 28-08-2021 günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar vermiştir.

Gündem:

1-Acılış ve yoklama

2-Divan heyetinin seçimi ve saygı duruşu

3- Faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ile bilanço, gelir gider tablolarının okunması müzakere edilmesi ve ayrı ayrı ibraya sunulması

4-2020-2021 yılı tahmini bütçenin, kadro cetvellerinin okunarak bütçe kalemlerinin Görüşülmesi ve ayrı ayrı ibraya sunulması Y.K yetki verilmesi

5-Ortaklarımızın 2020-2021 yılı gübre ihtiyaçlarının karşılanması için Kamu, özel kurum ve kuruluşlardan yeteri kadar zirai ve nakdi kredi kullanılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6-Kooperatifimize ait yaş çay fabrikasının kapasitesinin arttırılması için yönetim kuruluna  yetki verilmesi.

7-Risturin işlemlerinin yapılarak 2020-2021 yılı karının sermayeye aktarılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

8-Tarım Bakanlığının uygulamakta olduğu kredi ve hibelerden,AB fonlarından  tarımsal kredilerden  faydalanılması için Y.K yetki verilmesi.

9.Yeni üyelerin kabulüne ve istifa eden ortakların ortaklıklarının düşürülmesinin oya sunulmasına.

10-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü makamının 02-04-2018 tarihli ve E.999075 sayılı olur ile görevlendirilen Baş kontrolör Erdem Özdemir tarafından yürütülen denetim neticesinde hazırlanan 07-06-2018 tarihli ve KONT43/24/663-07-53 sayılı soruşturma raporunun  ‘’Kooperatif tüzel kişiliğince alınması gereken idari ve tanzime yönelik tedbirler’ ’kısmı, söz konusu raporun uygulanmasına ilişkin olarak alınan genel müdürlük makamının oluruna istinaden Kooperatif yönetim kuruluna ortak hisselerinin üçe tamamlanması işlemlerinin bir an önce yerine getirilmesi gerektiği hususu tarafımıza bildirilmiştir. Denetleme raporuna istinaden ortaklık sermayelerini 300 TL’ye tamamlamayan ortakların ortaklık haklarının sonlandırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine.

11-Dilek ve temenniler.

12-Kapanış.