• No products in the cart.

HAKKIMIZDA

KOOPERATİF NEDİR?

Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk kurumlardır.

Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler için temel sağlayan özgün bir modele dayanmaktadırlar. Bu işletmeler aşağıdaki özellikleri bünyesinde barındırırlar:

  • Ortakların sahipliği, ortaklarına hizmet etme ve ortaklarınca yönetilme
  • Kendi kendine yetme, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik ve dayanışma birlik

 

KOOPERATİFÇİLİK İLKELERİ NELERDİR?

  1. Gönüllü ve herkese açık ortaklık: Kooperatifler, cinsel, sosyal, ırksal, siyasal ve dinsel ayırımcılık olmaksızın, hizmetlerinden yararlanabilecek ve ortaklığın sorumluluklarını kabule razı olan herkese açık gönüllü kuruluşlardır.
  2. Ortaklar tarafından gerçekleştirilen demokratik denetim: Kooperatifler, politika oluşturma ve karar alma süreçlerine katılan ortaklarca denetlenen demokratik kuruluşlardır. Seçilmiş temsilci olarak hizmet edenler, ortaklara karşı sorumludur. Birim kooperatif kuruluşlarında ortaklar eşit oy hakkına sahiptir (her ortağa bir oy hakkı). Diğer düzeydeki kooperatif kuruluşlarında ise oy hakkı demokratik bir yaklaşımla düzenlenir.
  3. Ortakların ekonomik katılımı: Ortaklar, kooperatiflerinin sermayesine adil bir şekilde katkıda bulunur ve bunu demokratik olarak yönetirler. Bu sermayenin en azından bir kısmı genellikle kooperatifin ortak mülkiyetidir. Çoğunlukla ortaklar, üyeliğin bir koşulu olarak taahhüt edildiği üzere (var ise) sermaye üzerinden kısıtlı miktarda gelir elde ederler. Ortaklar gelir fazlasını, muhtemelen “en azından bir kısmı taksim olunamaz kaynaklar” oluşturma yoluyla kooperatiflerini geliştirme, kooperatifle yapmış oldukları işlemlerle orantılı olarak ortaklarına kâr sağlama ve ortaklarca onaylanan diğer faaliyetlere destek olma gibi amaçların biri ya da tamamı için ayırırlar.
  4. Özerklik ve bağımsızlık: Kooperatifler özerk, kendi kendine yeten ve ortaklarınca yönetilen kuruluşlardır.
  5. Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme: Kooperatifler, ortaklarına, seçilmiş temsilcilerine, yöneticilerine ve çalışanlarına kooperatiflerinin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunabilmeleri için eğitim ve öğretim imkânı sağlar.
  6. Kooperatifler arasında işbirliği: Kooperatifler, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası oluşumlarla birlikte çalışarak ortaklarına daha etkin bir şekilde hizmet eder ve kooperatifçilik hareketini güçlendirir.
  7. Topluma karşı sorumlu olma: Kooperatifler, ortaklarınca onaylanan politikalar aracılığıyla toplumlarının sürdürülebilir kalkınması için çalışırlar.

Bunların toplamında Çay Kur’un özelleştirilmesi ihtimali sonrasında Çay Kooperatifi daha da önemli olacak. Şimdiden yaşadığımız çay fiyatlarındaki keyfilik daha da artacak. Bir çok zorlukla topladığımız çayları daha düşük fiyatlarla satmak zorunda kalacağız. Kota uygulamaları daha sıkıntılı hale gelecektir.

HALK İÇİN HALKLA BERABER KOOPERATİFİMİZE SAHİP ÇIKALIM

 

HOPA TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ (HOPA ÇAY KOOP)
1959 yılında kurulan kooperatifimiz ilk yıllarda ortaklarına; market açarak gıda temin etmiş, çay verimini artırmak için, gübre sağlamış, çay üreticilerine yardımcı olmak için; çay fabrikası kurarak; ortakların kendi ürettiği yaş çayı en iyi şekilde değerlendirmesinin önü açılmış. Bu çalışmaları yaparken; Kemalpaşa’ da 240 m2 yer, Hopa da 3.050 m2 arsa, arsada büyük market açarak ortaklara hizmet sunulmuş.

Mal varlığımız:

Çay fabrikası: 5.000 m2
Kemalpaşa bina: 240 m2 750.000 TL
Hopa sundura dükkân: 160 m2
Araçlar: 1 kamyon-1 panelvan

Amacımız;

Büyük bölümü özelleştirilmiş olan çay sektörünün tamamının özel sektör eline bırakılmaya çalışıldığı şu dönemde üreticileri alternatifsiz bırakmamak için maliyet hesabı üzerinden oluşturduğumuz gerçek taban fiyatla yaş çay alımı yapıyoruz.
Üreticiden tüketiciye ucuz kaliteli ve sağlıklı çay temini için fabrikamızda 40-50 kişiyi istihdam ediyoruz.
Tüm bunları gerçekleştirebilmemiz için bu süreçte ortakların hesap alan hesap veren bir noktada şeffaf davranarak sorumluluk alması gerekmektedir.