Haberler

Hopa Çay BURSA DA !!

Küp Koop araçılığı ile Hopa Çay'artık Bursa da.


Hopa Çay serüvenine kaldığı yerden devam ediyor.

3. sürgün üretim sezonu açılmıştır.


Hopa Çay Satış reyonu artık bizlerle!!


Hopa parkın da bulunan satış reyonumuzda hopa çayı tada bilir ve dilerseniz hopa çay edinebilirsiniz.Hopa Çay Satış Reyonu Hopa Belediyesi karşında bulunan Hopa Parkının içinde bulunmaktadır. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın 


HOPA ÇAY 2019 Yaş Çay üretim sezonu başlamıştır

http://www.artvinli.com/hopa-cay-2019-yas-cay-uretim-sezonu-baslamistir.html

Umut dolu bir deneyim: Hopa Çay

https://www.birgun.net/haber/umut-dolu-bir-deneyim-hopa-cay-185896

Halk üretiyor halk kazanıyor

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/825929/_Halk_uretiyor_halk_kazaniyor_.html

Hopa Kooperatifi’nden Türkiye’nin her yerine kargoyla çay: Halk üretsin, halk kazansın

https://www.yesilist.com/hopa-kooperatifinden-turkiyenin-her-yerine-kargoyla-cay-halk-uretsin-halk-kazansin/

Hopa Çay Kooperatifi’nin Hikâyesi – 1: Özele mahkûm olmamak için

https://www.artvinden.com/hopa-cay-kooperatifinin-hikayesi-1-ozele-mahkum-olmamak-icin/

Hopa Kooperatifi’nden kargoyla çay: Halk üretsin, halk kazansın

https://www.demokrathaber.org/calisma-hayati/hopa-kooperatifinden-kargoyla-cay-halk-uretsin-halk-kazansin-h89799.html

Hopa Çay Kooperatifi, ilk sürümde fabrikaya satılan çayları kuru çaya dönüştürdü bile. Dayanışma ruhu ile üretime geçen kooperatifte ilk amaç, kooperatifin geçmişten kalan borçlarını ödemek. Kooperatifin nihai amacı ise temel gıda maddelerinin yer al

http://hopa.gen.tr/?Syf=18&Hbr=973290&/Hopa-%C3%87ay-Kooperatifi,-ilk-s%C3%BCr%C3%BCmde-fabrikaya-sat%C4%B1lan-%C3%A7aylar%C4%B1-kuru-%C3%A7aya-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCrd%C3%BC-bile.-Dayan%C4%B1%C5%9Fma-ruhu-ile-%C3%BCretime-ge%C3%A7en-kooperatifte-ilk-ama%C3%A7,-kooperatifin-ge%C3%A7mi%C3%85